Hoe ga je om met deze coronacrisis ??

Oei wat hebben we nu toch weer? Een virus waar de wereld van op zijn kop staat. De kinderen zijn thuis  maar jullie moeten misschien wel werken (of misschien ook niet). In elk geval kunnen grootouders niet oppassen. Taken van leerkrachten overnemen, wat toch niet jouw werk is. Je bent tenslotte geen leerkracht.  En je eigen werk doen, thuis of buitenshuis.

“Coronatips” voor “gewone” gezinnen

 

Aangezien ik ook “gewone” kerngezinnen help en daarvoor een andere site heb verwijs ik hier even naar mijn column: hoe men kan omgaan met deze crisis:  (https://interpunctie.nl/hoe-kunnen-wij-met-deze-crisis-omgaan-als-gezin/ en een stukje over praten met kinderen over Corona https://interpunctie.nl/coronacrisis-en-kinderen/

 

Een stiefgezin is ingewikkelder: je hebt eigen kinderen, kinderen van je partner. En misschien heeft jouw eigen ex-partner ook weer een nieuw samengesteld gezin, en het is zelfs mogelijk dat ook de ex-partner van jouw partner ook weer een stiefgezin heeft. En als je al die kinderen bij elkaar optelt is er al snel eentje die hoest (wat geen corona hoeft te zijn…)

 

Minstens één gebroken gezin

Aan een samengesteld gezin gaat altijd een scheiding vooraf. Een samengesteld gezin bestaat altijd uit minstens één gebroken gezin. Scheidingen verlopen gelukkig ook wel eens soepel maar sommige scheidingen zijn echt desastreus. Ex-partners kunnen beter geen conflicten maken, maar als het conflict eigenlijk nog het enige is wat hen bindt, dan deze crisis hen waarschijnlijk niet tegenhouden. Conflicten nemen zelden af door iets van buitenaf, maar door het innerlijke besluit ermee te stoppen. Het  zou mooi zijn als men zich (desnoods tijdelijk) redelijk gedraagt, maar als men dat kón zou men dat vast al veel eerder gedaan hebben, denk ik.

 

Omgangsregelingen

Tips die te overwegen (maar ook niet voor iedereen mogelijk) zijn:

  • Als er al vaak conflicten zijn over de omgang, is het waarschijnlijk het best om niets te veranderen.
  • Kun je echter goed overleggen met elkaar dan kun je de regeling voor deze tijd misschien omzetten naar een soort vakantie-afspraak (3 weken bij papa/3 weken bij mama) of iets dergelijks, minder vaak wisselen kan rust geven.

 

Extra risico’s nu

Behoor jij, of een van de huisgenoten tot een risicogroep dan zul je daar extra rekening mee moeten houden.

 

Wellicht is het een idee om je voor te stellen wat je zou doen als je niet gescheiden was?

Of wat je zou doen als je ex-partner overleden was? Misschien komt er dan ineens een oplossing in zicht.

 

De risicogroep

Behoort een van je huisgenoten tot de risicogroep, probeer dan hierover te praten met alle personen in kwestie. Denk na of er echt sprake is van gevaar. Soms gaan immers emoties met ons op de loop. Praat erover met iemand die wat verder van de situatie af staat.

 

Wanneer je met je ex-partner in overleg gaat is het beter om

  • Je emotie uit de communicatie te halen
  • Je bezorgdheid te benoemen zonder het groter te maken dan het is
  • Een concreet verzoek (wat je van hem vraagt, bv. geen vriendjes op bezoek of toezien op handen wassen) te doen aan je ex-partner

 

Bereid je voor: Zet je vraag/wens/uiting op papier en laat het iemand lezen die geen negatieve vooroordelen heeft t.a.v. je ex-partner. (Dus misschien niet je huidige partner…)

Biedt het gesprek met je ex-partner geen oplossing, overleg dan met de huisarts wat je kunt doen.

 

Achter het behang plakken?

Een stiefouder kan niet alles verdragen van stiefkinderen. Soms is het teveel. Hij/zij kan de eigen kinderen nog wel verdragen, zelfs dag-in/dag-uit, maar de kinderen van de partner kunnen hem/haar te veel worden. Praat er samen over en voor zover mogelijk: probeer pauzes in te lassen. Laat je partner zo af en toe even zijn/haar kinderen overnemen.

Achter het behang plakken kan niet, maar het is zeker toegestaan om eerlijk (zonder elkaar meer pijn te doen dan nodig) te bespreken waar je last van hebt.  Dan ook weer: de emotie uit de communicatie halen, bezorgdheid/probleem benoemen en een concreet verzoek doen.

 

Mooie dingen van deze crisis

Gelukkig zijn er mooie initiatieven: kinderen die tekeningen maken voor ouderen, muziekoptredens voor het verzorgingshuis, oude telefoontjes en tablets worden ingezameld zodat ouderen contact kunnen onderhouden met hun familie, mensen die boodschappen doen voor anderen. Hartjes voor ramen, berenjacht, en op facebook zijn er ook diverse initiatieven voor bv. het maken van mondkapjes…..Hartverwarmend.

 

Meestal zie je het pas achteraf: een crisis is vaak ook een kans. De natuur neemt nu ook zijn (of haar?) kans.