Levend villen? Liever niet!

Levend villen? …. Liever niet.

Een stiefgezin is gebouwd op een vaak pijnlijk verleden. Er ging meestal een scheiding (en soms een overlijden) aan vooraf. Deze oude pijn wordt regelmatig gevoeld, vooral door de kinderen, maar ook stiefouders krijgen er regelmatig mee te maken.

Het kost veel energie om de conflicten die in de vorige relatie speelden buiten de deur te houden. Nieuwe partners trekken automatisch partij voor hun partner, terwijl mogelijk die ex-partner ook veel te lijden heeft gehad onder de relatie zoals die was. Het gaat niet om schuldigen, maar ieder had zijn/haar aandeel in de problemen.

Het is gemakkelijker om alle schuld bij de ander te leggen en bovendien is men zich soms niet bewust van wat men zélf heeft gedaan om de problemen te versterken. Schuldgevoelens zijn niet productief. Realiseer je dat niemand zonder fouten is, jijzelf niet en je nieuwe partner ook niet. Het is ook logisch dat de vorige partner niet alleen schuldig zal zijn aan het slechte verloop van het huwelijk.

Niet alle ex-partners staan psychisch sterk in de schoenen. Soms blijven ze hangen in wraak en doen ze alles om een goed contact met het nieuwe samengesteld gezin te boycotten. Toch is er vaak wel een manier te vinden om je nieuwe relatie niet te vergiftigen met alle woede en agressie op je ex. Voor een deel heeft dit te maken met acceptatie van datgene wat er is: misschien een ziekelijk jaloerse ex-partner, of een ex-partner die jouw nieuwe partner overal door het slijk haalt, of een ex-partner die jouw opvoedingsstijl steeds onderuit haalt en daarmee de kinderen onduidelijkheid geeft. Vervelend.

Soms helpt het om de ex-partner je excuses aan te bieden voor jouw vervelend gedrag in het verleden, vaak moet je roeien met de riemen die je hebt…. Maar er is altijd een manier om je niet mee te laten zuigen in dat conflict, een manier om je eigen leven (met je nieuwe partner) weer vorm te geven. Een frisse blik van een stiefplan coach kan tips geven, om de ex-partner te verdragen. Gelukkig gaat het soms ook heel goed en zijn er geen conflicten.

Bezoek onze website Stief gezin