Stiefouder adoptie

Hart

Stiefouder adoptie

In Nederland heb je als stiefouder niet het ouderlijk gezag over je stiefkind(eren), dit gezag verwerf je ook niet wanneer je trouwt met je partner. Wanneer er geen contact is met de ex van je partner of wanneer deze partner is overleden is stiefouderadoptie of partneradoptie een optie. Deze vorm van adoptie door de stiefouder heeft echter wel tot gevolg dat het kind familie wordt van de stiefouder. Het kind is dan géén familie meer van zijn oude familie. Deze stap is vanzelfsprekend erg groot en betekend ingrijpende veranderingen voor het kind. Om deze reden stelt de wetgever strenge eisen aan de stiefouderadoptie-procedure. De belangen van het kind worden hierbij altijd voorop gesteld.

Wanneer je als stiefouder je stiefkind wil adopteren, moet je een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Dat doe je via een advocaat die de hele procedure verder begeleidt. De rechter houdt altijd rekening met de mening van het kind. Vanaf 12 jaar is de instemming van het kind nodig. Als de ex van je partner nog in leven is zal hij of zij ook met de stiefouderadoptie moeten instemmen.